0 komentárov

Pestún, Oliver, MVDr.

14. 02. 2008

Po dokončení ulice Osloboditeľov firma Staveko nechala v zelenom páse v časti od ulice Pltníckej po ulicu Priemyselnú odpad a podkladový materiál: štrk, piesok, kameň, bolo by vhodné, aby si to po sebe upravili nakoľko sú tam jamy od prechádzania ťažkých mechanizmov.


Oddelenie VaŽP MsÚ Hlohovec

Odpo
veď

Terénne úpravy zelených pásov sa budú realizovať v jarných mesiacoch až po vyklíčení buriny, ktorá bude chemicky ošetrená. Po chemickom ošetrení dôjde k výsadbe trávového semena a úprave trávnatých plôch. Štrk, kamene , piesok, asfalt, ktoré ostali v roku 2007 po rekonštrukcii komunikácie, sú zapísané ako závady, ktoré budú dodávateľom odstránené v dohodnutom termíne do 04/2008, v prípade vhodného počasia aj skôr.


Späť

Diskusia k interpelácii a odpovedi kompetentných


Pridať komentár

Nový

Príspevky vyjadrujú názory svojich autorov. Príspevky nie sú redigované či moderované. Správca serveru alebo stránky nemôže ovplyvniť ich obsah, vyhradzuje si však právo príspevky odstraňovať. Nesúvisiace, reklamné, vulgárne či urážajúce príspevky budú vymazané.
Meno prispievateľa:
Email (nepovinné):
Titulok:
Príspevok: