0 komentárov

Pestún, Oliver, MVDr.

29. 04. 2010

Zmluvné vzťahy mesta a dodávateľských subjektov. Budem ďalej čerpať z Vašej odpovede k problematike odstránenie závad na diele ,ktoré vyplývajú zo zmluvných podmienok. Firma Staveko odovzdá dielo ktoré je v záruke , na diele sa vyskytnú závady, mesto napíše reklamáciu a firma Staveko reklamáciu najskôr akceptuje – pretože začala odstraňovať závady, čím priznala zodpovednosť za vzniknutý stav a a potom odmietne ďalej plniť reklamačné podmienky, lebo chyba je v hmote zásypu na ktorý upozorňovali ale zrejme len ústne. A mesto radšej nepôjde do súdneho sporu lebo nemá záruku , že by vyhralo. Pričom sa tu nejedná o pár eur ale o niekoľko miliónov eur, nakoľko je v hre ešte ďaľšia výstavba kanalizácie a realizovať ju má práve Staveko. Pýtam sa :je zmluva ktorá je podpísaná s firmou Staveko len trhací kalendár, alebo má právnu silu? Kto z mesta Hlohovec neodporučil postupovať v zmysle reklamačného poriadku? Právnik mesta ,alebo to bolo odporúčanie inej právnickej kancelárie ? Ak firma ,ktorá realizuje zákazku za niekoľko miliónov eur neplní zmluvné podmienky , je to dôvod na odstúpenie od zmluvy. Ak tak mesto neurobí, minimálne sa dostáva do podozrenia.


Primátor

Odpo
veď

Odpoveď v predchádzajúcej interpelácii


Späť

Diskusia k interpelácii a odpovedi kompetentných


Pridať komentár

Nový

Príspevky vyjadrujú názory svojich autorov. Príspevky nie sú redigované či moderované. Správca serveru alebo stránky nemôže ovplyvniť ich obsah, vyhradzuje si však právo príspevky odstraňovať. Nesúvisiace, reklamné, vulgárne či urážajúce príspevky budú vymazané.
Meno prispievateľa:
Email (nepovinné):
Titulok:
Príspevok: