0 komentárov

Začko, Miroslav, Ing.

16. 02. 2012

vo svojej interpelácii požiadal v mene občanov používajúcich priechody pre chodcov na ulici Hviezdoslavovej a Dukelskej o možnosť ich svetelného zvýraznenia, pretože sa nachádzajú na veľmi frekventovanej komunikácii a nie všetci (veľká väčšina) vodiči tieto priechody nerešpektujú, alebo ich pre ich neštandardné umiestnenie prehliadajú.


Oddelenie HČ MsÚ Hlohovec

Odpo
veď

Na základe Vašej interpelácie vznesenej na zasadnutí MsZ mesta Hlohovec dňa 16.2.2012 Vám oznamujem: Mesto Hlohovec preverí možnosti riešenia osvetlenia priechodov pre chodcov na ceste II/507 Hviezdoslavova a Dukelská ul. v Hlohovci. Stanovisko k uvedenému Vám bude zaslané osobitne. Pre úplnosť poznamenávam, že na prelome rokov 2009 – 2010, bolo na základe interpelácie poslanca MsZ mesta Hlohovec Ing. Martina Ballu riešené osvetlenie priechodu pre chodcov pri kasárňach, na ceste II/507 na Dukelskej ul. v Hlohovci.


Späť

Diskusia k interpelácii a odpovedi kompetentných


Pridať komentár

Nový

Príspevky vyjadrujú názory svojich autorov. Príspevky nie sú redigované či moderované. Správca serveru alebo stránky nemôže ovplyvniť ich obsah, vyhradzuje si však právo príspevky odstraňovať. Nesúvisiace, reklamné, vulgárne či urážajúce príspevky budú vymazané.
Meno prispievateľa:
Email (nepovinné):
Titulok:
Príspevok: