0 komentárov

Hviezdarek, Jozef, Ing.

28. 06. 2012

na Podzámskej ulici pri bloku č. 7 je ihrisko a dochádza tu k rozbitiu okien na uvedenom bloku. Obyvatelia tohto bloku sa pýtajú, či by Mesto nemohlo z tejto strany postaviť nejaký vysoký plot, alebo zábranu?


Oddelenie spoločenských vecí

Odpo
veď

V zmysle Vašej interpelácie zo dňa 29.06.2012 ohľadom oplotenia ihriska na Podzámskej ulici, pri bloku č. 7 Vám oznamujeme, že predmetné ihrisko sme monitorovali a zisťovali sme koľko detí na ihrisku športuje. Prekvapením pre nás bolo, že na ihrisku sa v čase nášho prieskumu, v období prázdnin, nenachádzali žiadne deti. Využívanie ihriska budeme naďalej sledovať, aby sme zistili, či by oplotenie bolo opodstatnené.


Späť

Diskusia k interpelácii a odpovedi kompetentných


Pridať komentár

Nový

Príspevky vyjadrujú názory svojich autorov. Príspevky nie sú redigované či moderované. Správca serveru alebo stránky nemôže ovplyvniť ich obsah, vyhradzuje si však právo príspevky odstraňovať. Nesúvisiace, reklamné, vulgárne či urážajúce príspevky budú vymazané.
Meno prispievateľa:
Email (nepovinné):
Titulok:
Príspevok: