4 komentáre

Hviezdarek, Jozef, Ing.

28. 06. 2012

na ceste, ktorá začína za Daňovým úradom a ide okolo blokov č. 13, 11, 9 atď. až po križovatku ulice Michalskej sú tak zaparkované autá a tak zúžený prejazdný profil, že sa tam dve autá neobídu. Preto žiadajú Mesto, aby v uvedenom úseku urobilo jednosmernú cestu.


Oddelenie HČ MsÚ Hlohovec

Odpo
veď

Na zjednosmernenie miestnej komunikácie Podzámska ul. (BD č. 13,11,9...) bude vypracovaný návrh na zmenu organizácie dopravy a zmenu v jestvujúcom trvalom dopravnom značení. Tento bude na vyjadrenie a odsúhlasenie zaslaný na Okresné riaditeľstvo policajného zboru Trnava – Okresný dopravný inšpektorát Trnava. V prípade kladného stanoviska bude môcť byť vykonaná Vami žiadaná zmena organizácie dopravy v uvedenej lokalite.


Späť

Diskusia k interpelácii a odpovedi kompetentných


hHNwsQXjclAxui

1

Some luck is still with you, Kim. Thank god. We just had a mold clean up. Insurance doesn't cover it. It's expensive. Dry that place up coellmtepy and maybe you'll be spared.

[03. 02. 2013] Jujuk

hHNwsQXjclAxui

2

Some luck is still with you, Kim. Thank god. We just had a mold clean up. Insurance doesn't cover it. It's expensive. Dry that place up coellmtepy and maybe you'll be spared.

[03. 02. 2013] Jujuk

hHNwsQXjclAxui

3

Some luck is still with you, Kim. Thank god. We just had a mold clean up. Insurance doesn't cover it. It's expensive. Dry that place up coellmtepy and maybe you'll be spared.

[03. 02. 2013] Jujuk

ray ban

4

http://www.rofi.de/images/editor/ray-ban-aviator-polarized-55mm.html

[01. 06. 2015] ray ban

Pridať komentár

Nový

Príspevky vyjadrujú názory svojich autorov. Príspevky nie sú redigované či moderované. Správca serveru alebo stránky nemôže ovplyvniť ich obsah, vyhradzuje si však právo príspevky odstraňovať. Nesúvisiace, reklamné, vulgárne či urážajúce príspevky budú vymazané.
Meno prispievateľa:
Email (nepovinné):
Titulok:
Príspevok: