0 komentárov

Hviezdarek, Jozef, Ing.

28. 06. 2012

od križovatky na Podzámskej ulici pri obchode smerom na Michalskú ulicu okolo blokov č. 7 a 8 chodia autá neprimeranou rýchlosťou a teraz je tam ešte aj rozkopané stavenisko garáží. Z uvedených dôvodov žiadajú Mesto, aby bol na tejto ceste tiež osadený spomaľovací pruh, aby nemohlo prísť k zraneniu chodcov.


Oddelenie HČ MsÚ Hlohovec

Odpo
veď

Problematika umiestňovania spomaľovacích prahov bude predmetom pracovného rokovania s Okresným riaditeľstvom policajného zboru Trnava – Okresným dopravným inšpektorátom Trnava za účasti poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec. Termín pracovného rokovnia bol určený na 14.8.2012 o 9,00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu. Pozvánka Vám bude zaslaná osobitne.


Späť

Diskusia k interpelácii a odpovedi kompetentných


Pridať komentár

Nový

Príspevky vyjadrujú názory svojich autorov. Príspevky nie sú redigované či moderované. Správca serveru alebo stránky nemôže ovplyvniť ich obsah, vyhradzuje si však právo príspevky odstraňovať. Nesúvisiace, reklamné, vulgárne či urážajúce príspevky budú vymazané.
Meno prispievateľa:
Email (nepovinné):
Titulok:
Príspevok: