0 komentárov

Libant, Ján, Mgr.

28. 06. 2012

na ulici od Bezručovej smerom k štadiónu Slovan, vedľa plota vyrastá veľká burina, ktorá veľmi obmedzuje chodcov, ktorí prechádzajú cez chodník. Taká istá situácia je aj na chodníku vedľa plota na Fándlyho ulici. O tejto problematike už viackrát informoval, bolo by dobré, aby boli na to upozornení správcovia zelene.


Oddelenie HČ MsÚ Hlohovec

Odpo
veď

O odstránenie vyrastenej buriny popri betónovom oplotení (futbalový štadión) na Nábr. A. Hlinku v Hlohovci a na Fándlyho ul. požiadam prostredníctom odd. hospodárskej činnosti MsÚ Hlohovec spoločnosť Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30 Hlohovec.


Späť

Diskusia k interpelácii a odpovedi kompetentných


Pridať komentár

Nový

Príspevky vyjadrujú názory svojich autorov. Príspevky nie sú redigované či moderované. Správca serveru alebo stránky nemôže ovplyvniť ich obsah, vyhradzuje si však právo príspevky odstraňovať. Nesúvisiace, reklamné, vulgárne či urážajúce príspevky budú vymazané.
Meno prispievateľa:
Email (nepovinné):
Titulok:
Príspevok: