3 komentáre

Libant, Ján, Mgr.

28. 06. 2012

ďalej chce upozorniť i na schody, ktoré sú oproti kláštora a vyúsťujú na ulicu Zábranie a schody, ktoré idú na chodník vedľa kláštornej záhrady. Odlupuje sa tu dlažba, prosí o opravu.


Oddelenie HČ MsÚ Hlohovec

Odpo
veď

O opravu schodiska, ktoré vyúsťuje na ul. Zábranie požiadam prostredníctom odd. hospodárskej činnosti MsÚ Hlohovec spoločnosť Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30 Hlohovec.


Späť

Diskusia k interpelácii a odpovedi kompetentných


vEaKquYd

1

Dobre9 re1no,preventivně je na trhu jen Vermox, jinak musedm le9ky dove1žet ze zahraničed. Nebo vyre1bedm ořeše1k.Vermox se pode1ve1 prvned 3 dny re1no jeden na lačno, pak za 14 dned jen jeden na lačno, pak za 14 dned opět jeden na lačno a neoankc opět za 14 dned jeden na lačno. Je tam 6 tablet, tak Ve1m to akore1t vyjde pro jednu osobu.Petr Lukeš

[15. 03. 2014] Serdar

vEaKquYd

2

Dobre9 re1no,preventivně je na trhu jen Vermox, jinak musedm le9ky dove1žet ze zahraničed. Nebo vyre1bedm ořeše1k.Vermox se pode1ve1 prvned 3 dny re1no jeden na lačno, pak za 14 dned jen jeden na lačno, pak za 14 dned opět jeden na lačno a neoankc opět za 14 dned jeden na lačno. Je tam 6 tablet, tak Ve1m to akore1t vyjde pro jednu osobu.Petr Lukeš

[15. 03. 2014] Serdar

vEaKquYd

3

Dobre9 re1no,preventivně je na trhu jen Vermox, jinak musedm le9ky dove1žet ze zahraničed. Nebo vyre1bedm ořeše1k.Vermox se pode1ve1 prvned 3 dny re1no jeden na lačno, pak za 14 dned jen jeden na lačno, pak za 14 dned opět jeden na lačno a neoankc opět za 14 dned jeden na lačno. Je tam 6 tablet, tak Ve1m to akore1t vyjde pro jednu osobu.Petr Lukeš

[15. 03. 2014] Serdar

Pridať komentár

Nový

Príspevky vyjadrujú názory svojich autorov. Príspevky nie sú redigované či moderované. Správca serveru alebo stránky nemôže ovplyvniť ich obsah, vyhradzuje si však právo príspevky odstraňovať. Nesúvisiace, reklamné, vulgárne či urážajúce príspevky budú vymazané.
Meno prispievateľa:
Email (nepovinné):
Titulok:
Príspevok: