1 komentár

Domaracký, Milan, Ing.

28. 06. 2012

asfaltové ihrisko (nerovný povrch a bubliny) a detské ihriská na ulici Za poštou 16 (tlmočil podnety občana Hlohovca, ktorý upozornil na nerovný povrch asfaltového ihriska na Kpt. Nálepku, resp. Za poštou – ihrisko je prakticky nepoužiteľné na akúkoľvek športovú aktivitu. Uvítal by jeho opravu a vybudovanie jeho oplotenia. Obyvateľ Hlohovca tiež upozornil na chátrajúcu trávnatú plochu medzi gynekologickou ambulanciou a bytovým domom na Vinohradskej ulici – kedysi tu bolo ihrisko, bolo by vhodné dať ho do prevádzkyschopného stavu, aby mohla táto plocha slúžiť na športové aktivity detí).


Oddelenie spoločenských vecí

Odpo
veď

V zmysle Vašej interpelácie zo dňa 28.06.2012 ohľadom asfaltového ihriska za bytovým domom na ul. Kpt. Nálepku 6 Vám oznamujeme, že sme požiadali pána Ľ. Kutana o cenovú kalkuláciu na opravu ihriska. O ďalšom postupe Vás budeme včas informovať.


Späť

Diskusia k interpelácii a odpovedi kompetentných


IVtWrJErBw

1

Not bad at all flelas and gallas. Thanks.

[03. 02. 2013] Travon

Pridať komentár

Nový

Príspevky vyjadrujú názory svojich autorov. Príspevky nie sú redigované či moderované. Správca serveru alebo stránky nemôže ovplyvniť ich obsah, vyhradzuje si však právo príspevky odstraňovať. Nesúvisiace, reklamné, vulgárne či urážajúce príspevky budú vymazané.
Meno prispievateľa:
Email (nepovinné):
Titulok:
Príspevok: