1 komentár

Domaracký, Milan, Ing.

28. 06. 2012

výtlky na všetkých uliciach m. č. Šulekovo.


Oddelenie HČ MsÚ Hlohovec

Odpo
veď

O opravu výtlkov na miestnych komunikáciách ul. Kopernikova, kpt. Nálepku, Sládkovičova a Balatónska v Hlohovci, opravu výtlkov na všetkých miestnych komunikáciách v Hlohovci, m.č. Šulekovo, pokosenie mestskej zelene v Hlohovci, m.č. Šulekovo a pozametanie miestnych komunikácií ul. Osloboditeľov, Priemyselná, Pltnícka, Záhradnícka, Šulekova atď. v Hlohovci, m.č. Šulekovo, požiadam prostredníctom odd. hospodárskej činnosti MsÚ Hlohovec spoločnosť Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30 Hlohovec.


Späť

Diskusia k interpelácii a odpovedi kompetentných


2hE9XBuq

1

Dobrfd den pedšete odčervovat děti mysledte preventivně a nebo jen když majed preblom? CHtěla jsem se zeptat ještě na preblom průjem me1m ho už dlouhodobě. Mysledm že až tak nezdrave9 jidla nejedm.. Tet jsem začala pedt nějake9 čaje ale moc to nepome1he1 de1 se to prosedm nějak řešit děkuji s pře1nedm kre1sne9ho dne.. Martina

[15. 03. 2014] Open

Pridať komentár

Nový

Príspevky vyjadrujú názory svojich autorov. Príspevky nie sú redigované či moderované. Správca serveru alebo stránky nemôže ovplyvniť ich obsah, vyhradzuje si však právo príspevky odstraňovať. Nesúvisiace, reklamné, vulgárne či urážajúce príspevky budú vymazané.
Meno prispievateľa:
Email (nepovinné):
Titulok:
Príspevok: