0 komentárov

Rybnikárová, Silvia

28. 06. 2012

na Priemyselnej ulici je hlboká rozkopávka cez komunikáciu, ktorá plní funkciu spomaľovača, čo je ale v tejto časti nežiadúce. Požiadala o kontrolu vydávateľa rozkopávacieho povolenia.


Oddelenie HČ MsÚ Hlohovec

Odpo
veď

Zvláštne užívanie (rozkopávka) na miestnej komunikácii na Priemyselnej ul. v Hlohovci, m.č. Šulekovo bolo ukončené a komunikácia bola uvedená do pôvodného stavu.


Späť

Diskusia k interpelácii a odpovedi kompetentných


Pridať komentár

Nový

Príspevky vyjadrujú názory svojich autorov. Príspevky nie sú redigované či moderované. Správca serveru alebo stránky nemôže ovplyvniť ich obsah, vyhradzuje si však právo príspevky odstraňovať. Nesúvisiace, reklamné, vulgárne či urážajúce príspevky budú vymazané.
Meno prispievateľa:
Email (nepovinné):
Titulok:
Príspevok: