4 komentáre

Bedeč, Ján

28. 06. 2012

Pošta Hlohovec na ul. SNP – klienti, ktorí v poslednom horúcom období využívali poštové služby na prízemí, mali nie veľmi príjemné pocity. V dusnom prostredí sa necítia dobre zákazníci, ani pracovníci pošty. Bude potrebné upozorniť zodpovedných pracovníkov Slovenskej pošty na tento problém.


Právne oddelnie

Odpo
veď

Na základe Vašej interpelácie poslanca MsZ zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hlohovci dňa 28. júna 2012 Vám oznamujeme, že na adresu sídla spoločnosti Slovenská pošta, a. s. bola zaslaná žiadosť o prehodnotenie návrhu Mesta Hlohovec týkajúceho sa zavedenia klimatizácie v priestoroch prízemia budovy Slovenskej pošty na ul. Slov. nár. povstania v Hlohovci. Predmetná žiadosť tvorí prílohu tohto listu.


Späť

Diskusia k interpelácii a odpovedi kompetentných


Pošta

1

pán Bedeč.Asi nechodite na pštu.Inak by ste vedeli,že tento problém nie je otázkou posledných dní,ale je to každý rok vletnom obdobý.

[02. 05. 2013] Poštár

Pošta

2

pán Bedeč.Asi nechodite na pštu.Inak by ste vedeli,že tento problém nie je otázkou posledných dní,ale je to každý rok vletnom obdobý.

[02. 05. 2013] Poštár

Pošta

3

pán Bedeč.Asi nechodite na pštu.Inak by ste vedeli,že tento problém nie je otázkou posledných dní,ale je to každý rok vletnom obdobý.

[02. 05. 2013] Poštár

Pošta

4

pán Bedeč.Asi nechodite na pštu.Inak by ste vedeli,že tento problém nie je otázkou posledných dní,ale je to každý rok vletnom obdobý.

[02. 05. 2013] Poštár

Pridať komentár

Nový

Príspevky vyjadrujú názory svojich autorov. Príspevky nie sú redigované či moderované. Správca serveru alebo stránky nemôže ovplyvniť ich obsah, vyhradzuje si však právo príspevky odstraňovať. Nesúvisiace, reklamné, vulgárne či urážajúce príspevky budú vymazané.
Meno prispievateľa:
Email (nepovinné):
Titulok:
Príspevok: