3 komentáre

Pestún, Oliver, MVDr.

12. 04. 2007

Neodovzdaná stavba firmou Staveko Nitra na Šulekovej ulici: stav: cca 10 mesiacov naprieč touto ulicou je 10 výmoľou cez celú šírku ulice spôsobenej činnosťou tejto firmy, ktorá sa o daný stav zaujíma len okrajovo a neudržuje komunikáciu v potrebnom stave tak, aby sa dala používať bez obmedzenia – skúste tadiaľ ísť autom 60 km/hod., pričom táto skutočnosť nie je vyznačená dopravným značením, vôbec práce firmy Staveko, ktorá priamo vykonáva projekt kanalizácie v Šulekove je podľa názoru občanov zlá, všade, kde je urobená kanalizácia, paradoxne po dažďoch zostávajú mláky a to z dôvodu zlého vyspádovania alebo prepadnutia povrchu komunikácie, táto skutočnosť by mala viesť k prehodnoteniu ďalšej spolupráce s touto firmou.


Oddelenie VaŽP MsÚ Hlohovec

Odpo
veď

Na rokovaní MsZ dňa 12.4.2007 ste predložili interpeláciu na postup budovania kanalizácie na Šulekovej ulici firmou Staveko Nitra. Na základe informácií zodpovedných vedúcich Vás informujem, že kanalizácia v miestnej časti Šulekovo sa buduje etapovite, vždy podľa výšky finančných zdrojov z environmetálneho fondu a z rozpočtu Mesta Hlohovec. Postup budovania kanalizácie v jednotlivých uliciach Šulekova ja daný technologickým postupom odvedenia splaškových vôd smerom k prečerpávacej stanici tak, aby bola ukončená ucelená a funkčná časť verejnej kanalizácie. Každý rok sa vybuduje nový rozvod kanalizácie vrátane domových prípojok a spätné úpravy sa budujú až v nasledujúcom roku. Dôvodom je postupné klesanie výkopu vplyvom poveternostných podmienok a zaťažovania komunikácie, pretože v zmysle projektovej dokumentácie sú spätné úpravy zhotovované zo zeminy. Podľa dohody je dodávateľ povinný zabezpečiť stálu starostlivosť a úpravu výkopov po kanalizácii do roviny komunikácie až do doby jej konečnej spätnej úpravy. Nie vždy si svoju povinnosť zodpovedne plní. Každé zhoršenie prejazdu hneď po nahlásení oznamujeme dodávateľovi a požadujeme upraviť na zodpovedný stav. Dodávateľ bude opätovne a v zvýšenej miere upozorňovaný na svoju povinnosť udržiavať dočasnú spätnú úpravu v zjazdom stave. Konečná spätná úprava povrchu po kanalizácii na ul. Šulekovej sa bude, v prípade poskytnutia dotácie z environmetálneho fondu, realizovať v tomto roku. Firma Ing. Marian Sahul - Staveko Nitra bola Mestom Hlohovec vybratá ako dodávateľ prác v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a je s ňou podpísaná zmluva o dielo. Nie je možné bez právneho dôvodu zmluvu vypovedať. V ďalšej časti Vašej interpelácie ste spomenuli problém túlavých psov. Túlavé psy sú problémom v každom meste a obci. V minulosti bol odchyt psov v meste Hlohovec riešený externou firmou zo Zvolena. Táto firma odchytávala túlavých psov na základe objednávky cca 1x za mesiac. Z organizačných dôvodov prestala túto činnosť vykonávať na území iných okresov a tak začala odchytávať túlavých psov na území mesta Mestská polícia. Tento spôsob sa nám zdá operatívnejší, pretože polícia zasiahne vždy, keď je odchyt potrebný a odchytených psov odvezie do útulku v Piešťanoch. Túlavé psy sú výsledkom správania niektorých obyvateľov mesta, ktorí sú nezodpovední k svojim domácim psom a púšťajú ich na verejné priestranstvá bez dozoru alebo sa ich takýmto spôsobom zbavujú. V minulosti boli prejavené rôzne aktivity rôznych subjektov o zriadenie útulku a zabezpečovanie odchytu túlavých psov. Nedostatok finančných prostriedkov na zriadenie, ale najmä na zabezpečovanie prevádzky takéhoto zariadenia, a tiež problém určenia vhodného pozemku neumožnili doposiaľ takúto aktivitu zrealizovať. Mesto je každej aktivite v tejto oblasti naklonené a je ochotné ju podľa finančných možností rozpočtu mesta aj podporovať.


Späť

Diskusia k interpelácii a odpovedi kompetentných


XUyjCR6J4

1

Granule CALIBRA som na odporucanie vreitene1ra kupila mojmu 9 rocnemu psovi. Ma problemy s klbami, vekom patri uz do kategorie senior a este k tomu ma lahku nadvahu. Nechcela som kombinovat viac druhov a tak som vybrala tieto, lebo splňaju parametre pre vsetky oblasti problemu mojho psa. Som maximalne spokojna, psik uz troska chudne, pohyblivost sa zlepsuje a je vitalny. Zaklad vsak je, ze mu aj chutia, takze mozeme iba odporucat

[15. 03. 2014] Marty

XUyjCR6J4

2

Granule CALIBRA som na odporucanie vreitene1ra kupila mojmu 9 rocnemu psovi. Ma problemy s klbami, vekom patri uz do kategorie senior a este k tomu ma lahku nadvahu. Nechcela som kombinovat viac druhov a tak som vybrala tieto, lebo splňaju parametre pre vsetky oblasti problemu mojho psa. Som maximalne spokojna, psik uz troska chudne, pohyblivost sa zlepsuje a je vitalny. Zaklad vsak je, ze mu aj chutia, takze mozeme iba odporucat

[15. 03. 2014] Marty

XUyjCR6J4

3

Granule CALIBRA som na odporucanie vreitene1ra kupila mojmu 9 rocnemu psovi. Ma problemy s klbami, vekom patri uz do kategorie senior a este k tomu ma lahku nadvahu. Nechcela som kombinovat viac druhov a tak som vybrala tieto, lebo splňaju parametre pre vsetky oblasti problemu mojho psa. Som maximalne spokojna, psik uz troska chudne, pohyblivost sa zlepsuje a je vitalny. Zaklad vsak je, ze mu aj chutia, takze mozeme iba odporucat

[15. 03. 2014] Marty

Pridať komentár

Nový

Príspevky vyjadrujú názory svojich autorov. Príspevky nie sú redigované či moderované. Správca serveru alebo stránky nemôže ovplyvniť ich obsah, vyhradzuje si však právo príspevky odstraňovať. Nesúvisiace, reklamné, vulgárne či urážajúce príspevky budú vymazané.
Meno prispievateľa:
Email (nepovinné):
Titulok:
Príspevok: