24 komentárov

Pestún, Oliver, MVDr.

21. 06. 2007

Neodovzdaná stavba firmou Staveko na Šulekovej ulici: aj napriek neustálym žiadostiam a prosbám, aby firma Staveko udržiavala svoje nedokončené dielo v takom stave, aby sa komunikácia na Šulekovej ulici dala používať, nedošlo z ich strany k náprave daného stavu a preto občania žiadajú, aby mesto Hlohovec zabezpečilo inú firmu, ktorá bude danú komunikáciu udržiavať v takom stave, aby sa dalo hovoriť o komunikácii a aby mesto Hlohovec zabezpečovalo v tomto období sucha pravidelné polievanie ulice Šulekova vodou kvôli zvýšenej prašnosti.


 

Odpo
veď

Bez odpovede.


Späť

Diskusia k interpelácii a odpovedi kompetentných


P3jW3jzMh

1

No jo no,je1 si take9 postěžovat můžu, protože jsem u voleb byl. Holt zvedtězilo těch 25 procent vrbaynfdch zfačastněnfdch voličů. Kam jsme se to dostali? To už jsme jako Hradeče1ci, co si před dvěma lety zvolili Drymla? Škoda. Tak re1d jsem měl ty slavnostned přenosy z Vladislavske9ho se1lu a viděl pana Dr. Lišku v přednedch řade1ch. To jsem byl na Jičedn hrdfd.

[15. 03. 2014] Mediha

P3jW3jzMh

2

No jo no,je1 si take9 postěžovat můžu, protože jsem u voleb byl. Holt zvedtězilo těch 25 procent vrbaynfdch zfačastněnfdch voličů. Kam jsme se to dostali? To už jsme jako Hradeče1ci, co si před dvěma lety zvolili Drymla? Škoda. Tak re1d jsem měl ty slavnostned přenosy z Vladislavske9ho se1lu a viděl pana Dr. Lišku v přednedch řade1ch. To jsem byl na Jičedn hrdfd.

[15. 03. 2014] Mediha

P3jW3jzMh

3

No jo no,je1 si take9 postěžovat můžu, protože jsem u voleb byl. Holt zvedtězilo těch 25 procent vrbaynfdch zfačastněnfdch voličů. Kam jsme se to dostali? To už jsme jako Hradeče1ci, co si před dvěma lety zvolili Drymla? Škoda. Tak re1d jsem měl ty slavnostned přenosy z Vladislavske9ho se1lu a viděl pana Dr. Lišku v přednedch řade1ch. To jsem byl na Jičedn hrdfd.

[15. 03. 2014] Mediha

P3jW3jzMh

4

No jo no,je1 si take9 postěžovat můžu, protože jsem u voleb byl. Holt zvedtězilo těch 25 procent vrbaynfdch zfačastněnfdch voličů. Kam jsme se to dostali? To už jsme jako Hradeče1ci, co si před dvěma lety zvolili Drymla? Škoda. Tak re1d jsem měl ty slavnostned přenosy z Vladislavske9ho se1lu a viděl pana Dr. Lišku v přednedch řade1ch. To jsem byl na Jičedn hrdfd.

[15. 03. 2014] Mediha

P3jW3jzMh

5

No jo no,je1 si take9 postěžovat můžu, protože jsem u voleb byl. Holt zvedtězilo těch 25 procent vrbaynfdch zfačastněnfdch voličů. Kam jsme se to dostali? To už jsme jako Hradeče1ci, co si před dvěma lety zvolili Drymla? Škoda. Tak re1d jsem měl ty slavnostned přenosy z Vladislavske9ho se1lu a viděl pana Dr. Lišku v přednedch řade1ch. To jsem byl na Jičedn hrdfd.

[15. 03. 2014] Mediha

vdQrpZHojIyP

6

Podle toho, jak jste mi vypre1věli, že oslava byla bujare1, tak ty fotečky jste dělali na zače1tku, že? Moc pěkne9, určitě sem vložte dalšed fotečky, ať mohu ste1le špehovat a koacht se. http://fpxajmajbw.com [url=http://rwfcmegf.com]rwfcmegf[/url] [link=http://rswmiumrce.com]rswmiumrce[/link]

[16. 03. 2014] Aki

vdQrpZHojIyP

7

Podle toho, jak jste mi vypre1věli, že oslava byla bujare1, tak ty fotečky jste dělali na zače1tku, že? Moc pěkne9, určitě sem vložte dalšed fotečky, ať mohu ste1le špehovat a koacht se. http://fpxajmajbw.com [url=http://rwfcmegf.com]rwfcmegf[/url] [link=http://rswmiumrce.com]rswmiumrce[/link]

[16. 03. 2014] Aki

vdQrpZHojIyP

8

Podle toho, jak jste mi vypre1věli, že oslava byla bujare1, tak ty fotečky jste dělali na zače1tku, že? Moc pěkne9, určitě sem vložte dalšed fotečky, ať mohu ste1le špehovat a koacht se. http://fpxajmajbw.com [url=http://rwfcmegf.com]rwfcmegf[/url] [link=http://rswmiumrce.com]rswmiumrce[/link]

[16. 03. 2014] Aki

UC4bVkEU4

9

Got it! Thanks a lot again for helnipg me out! http://hgmsxyvvmhh.com [url=http://rnrznluv.com]rnrznluv[/url] [link=http://xfkulmxds.com]xfkulmxds[/link]

[17. 03. 2014] Farouk

UC4bVkEU4

10

Got it! Thanks a lot again for helnipg me out! http://hgmsxyvvmhh.com [url=http://rnrznluv.com]rnrznluv[/url] [link=http://xfkulmxds.com]xfkulmxds[/link]

[17. 03. 2014] Farouk

UC4bVkEU4

11

Got it! Thanks a lot again for helnipg me out! http://hgmsxyvvmhh.com [url=http://rnrznluv.com]rnrznluv[/url] [link=http://xfkulmxds.com]xfkulmxds[/link]

[17. 03. 2014] Farouk

sbCVBjKauJI

12

7EQld3 http://www.QS3PE5ZGdxC9IoVKTAPT2DBYpPkMKqfz.com

[05. 01. 2015] gordon

rjGksurgONQaZDqK

13

mPolYZ http://www.QS3PE5ZGdxC9IoVKTAPT2DBYpPkMKqfz.com

[06. 01. 2015] gordon

AWQKVPCRcVBPX

14

yf1UR0 http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

[11. 08. 2015] Bradley

JzSijxdTkY

15

e9f8qU http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

[12. 08. 2015] Bradley

QkIhyBXoNhjgnnkmwUQ

16

HGYi9z http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

[12. 08. 2015] Bradley

zRswHotRElaJN

17

YED4Q1 http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

[25. 10. 2015] Bradley

sjIaCwHtHlgAKfIFvn

18

kBm2xI http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

[05. 02. 2016] Mark

eUyhCTyIkQyhZEIZn

19

mrgjUS http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

[05. 02. 2016] Mark

HrXnKRWBAMCM

20

vziL4q http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

[07. 02. 2016] Mark

okzIhSwCGEXiZ

21

iJDyoL http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

[08. 02. 2016] Mark

zmvchvflDA

22

7RBdlQ http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

[10. 02. 2016] Mark

oGauJWUjxCXugSER

23

9RdkQd http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com

[11. 05. 2016] Mark

OiwkeRprCpgYB

24

7kssVC https://goldentabs.com/

[08. 01. 2018] GoldenTabs

Pridať komentár

Nový

Príspevky vyjadrujú názory svojich autorov. Príspevky nie sú redigované či moderované. Správca serveru alebo stránky nemôže ovplyvniť ich obsah, vyhradzuje si však právo príspevky odstraňovať. Nesúvisiace, reklamné, vulgárne či urážajúce príspevky budú vymazané.
Meno prispievateľa:
Email (nepovinné):
Titulok:
Príspevok: