28. 10. 2010

občanom bytových domov na ul. Michalskej, Podzámskej a Závalie bolo v uplynulom období prisľúbené vybudovanie parkovísk. Do dnešného dňa sa však nevytvorilo ani jedno, čo nie je dobrou vizitkou mesta nehľadiac na akútnosť riešenia tohto problému Odpoveď »


28. 10. 2010

občania bytových domov na Závalí žiadajú mesto o orezanie prerastených stromov a kríkov v čase nastávajúceho vegetačného kľudu. Dreviny je potrebné orezať najmä tam, kde ohrozujú okná, fasádu, zabraňujú slnečnému svitu a pod. Odpoveď »


28. 10. 2010

občania, ktorí využívajú schodisko medzi ul. Závalie a ul. Podzámska pri obchode Jednota žiadajú o urýchlenú opravu poškodeného oporného múru, ktorý hrozí spadnutím Odpoveď »


28. 10. 2010

v súvislosti s ostatnými narastajúcimi krádežami, vlámaním a poškodzovaním cudzej veci, občania žiadajú zverejniť účinnosť kamerového systému v meste a objasnenosť týchto porušení zákona Odpoveď »


24. 06. 2010

žiadosť občanov a vedenia Odborného učilišťa Hlohovec na osadenie spomaľovača rýchlosti na Jarmočnej ul. pred priechodom pre chodcov. Vodiči tam jazdia neprimeranou rýchlosťou bez ohľadu, že je tam zvýšený pohyb osôb cez priechod pre chodcov (žiaci školy), Odpoveď »Ďalšie interpelácie poslanca


Späť