28. 10. 2010

obyvatelia ulíc Za poštou, Michalská, Podzámska pociťujú akútny nedostatok parkovacích miest. Je potrebné, aby tu vznikli nové parkovacie miesta ako sa to tohto roku urobilo na ulici Kopernikovej a Bezručovej a aby na tieto parkovacie miesta boli na budúci rok v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky Odpoveď »


28. 10. 2010

na ulici Za poštou pri bloku č. 4 je už niekoľko mesiacov hromada betónov. Bolo by potrebné tieto betóny odstrániť, aby nezavadzali kontajnerom. Tiež na ulici Závalie pri bloku č. 7 je rozbitý kontajner na sklo a tiež hromada vyvezenej hliny a odpadu, ktoré by bolo potrebné odstrániť Odpoveď »


28. 10. 2010

v mieste schodišťa, ktorým sa schádza z ulice Závalie k obchodu Coop Jednota na Podzámskej ulici je poškodený oporný múr a hrozí jeho zrútenie. Z dôvodov bezpečnosti by bolo potrebné oporný múr opraviť Odpoveď »


28. 10. 2010

z ulice Michalskej ide na Hollého ulicu dolu svahom chodník k obchodnému domu. Obyvatelia tejto lokality žiadajú Mesto, či by nemohlo chodník vydlážiť, aby nemuseli chodiť v blate Odpoveď »


28. 10. 2010

obyvatelia Hlohovca ďakujú za osadenie kruhových zrkadiel v meste na rohu ul. Pribinova ako aj na ulici Podzámskej pri základnej škole. Ďalšie poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa pričinili o kvalitnú realizáciu chodníka pre korčuliarov za Petrom až po vysoké napätie Odpoveď »Ďalšie interpelácie poslanca


Späť