28. 10. 2010

Hoci vystupujem v bode interpelácie, nepredkladám žiadnu požiadavku za občanov m. č. Šulekovo. Nie preto, že by nebolo čo predkladať, ale boli by sme radi, keby sa vyriešili aspoň tie požiadavky, ktoré boli doteraz predložené. Odpoveď »


09. 09. 2010

v mojich posledných interpeláciách som upozorňovala predovšetkým na miestne komunikácie. Aj dnešná interpelácia sa týka úpravy priestranstva pred ZŠ V. Šuleka. Terén pred budovou školy je nevyrovnaný a v čase daždivého počasia zaliaty vodou a tak učitelia, ktorí túto plochu využívajú na parkovanie, vystupujú zo svojich vozidiel priamo do blatistého terénu a mlák. Keďže učitelia sa s touto požiadavkou obrátili na mňa, predkladám  ...  Odpoveď »


09. 09. 2010

v ďalšej časti upozorňujem na chýbajúce panely v oplotení futbalového ihriska. Ihrisko sa síce uzamyká, ale pre veľký otvor práve z hlavnej cesty nie je žiadny problém sa tam dostať a tým vlastne zamykanie neplní žiadny účel. Upozorňujem na nutnosť tejto opravy z dôvodu ukončenia multifunkčného ihriska, aby nedošlo k jeho predčasnému poškodeniu skôr, ako bude odovzdané do užívania. V tejto súvislosti sa informujem, či budú dodatočne  ...  Odpoveď »


09. 09. 2010

v októbri si pripomenieme popravu dvoch našich martýrov – V. Šuleka a K. Holubyho. Aj keď žiaci našej ZŠ V. Šuleka tento pamätník navštevujú a čistia, je potrebné vzrastlú burinu pokosiť kosačkami Odpoveď »


09. 09. 2010

kedy sa bude pokračovať vo výstavbe kanalizácie? Odpoveď »Ďalšie interpelácie poslankyne


Späť