26. 04. 2012

Občania na Fraštackej ulici žiadajú dokončenie čistenia zberných kanálov na celej ulici. Napriek tomu, že sa uskutočnil odvoz lístia po zime, tieto kanály popri ceste zostali nevyčistené a počas dažďov neplnia svoju funkciu a cesta je znečistená blatom. Obyvatelia dodávajú, že majú dojem polovičatej práce pri čistení mesta. Tiež značná časť asfaltového povrchu pri materskej škôlke na Fraštackej ulici je zničená, je to príjazdová  ...  Odpoveď »


26. 04. 2012

Rovnako občania na Podjavorinskej ul. žiadajú o vyčistenie kanalizačných poklopov na ceste, respektíve vedľa nej (štvorcové mrežové). Tie sú upchaté a neplnia svoju funkciu. Počas prívalových dažďov je kompletne celá cesta zaplavená vodou. Tiež žiadajú doasfaltovať jamy. Pri kanalizačných prípojkách, respektíve zberných kanáloch, vo viacerých častiach (hlavne na dvoch miestach, v zákrute pri mäsiarstve a pred bytovkou) Podjavorinskej  ...  Odpoveď »


08. 12. 2011

občania Fraštackej ul. č. 1 sa dlhodobo sťažujú na problémy s kanalizáciou, ktorá prechádza tesne vedľa činžiaku. Voda im opakovane vyviera v pivniciach, pravdepodobne v dôsledku poruchy kanalizačného systému. Pracovníci vodárenských a technických služieb už kontrolovali daný stav a zjavne príčinou bude narušenie spádovania kanalizácie aj v dôsledku vysokého topoľa, ktorý sa nachádza v blízkosti práve spomínanej kanalizácie. Bolo  ...  Odpoveď »


08. 09. 2011

občania požadujú opravu schodiska vedúceho z Fraštackej ul. smerom ku garážam a večierke. Schodisko je už dlhodobejšie v havarijnom stave, povrchová úprava je úplne narušená, chýbajú časti jednotlivých schodov. Hrozí vážne riziko úrazu, hlavne z toho dôvodu, že práve starší občania využívajú služby večierky, ale tiež mnohí schádzajú dolu po týchto schodoch k svojim bytom. Odpoveď »


08. 09. 2011

občania obytných blokov Nábrežie A. Hlinku 5, 7 žiadajú upraviť výraznú jamu a výtlky na chodníku pred ich vchodmi. Odpoveď »
Späť