Bobák, Miroslav

 

Nezávislý

Volebný obvod: 1 (Hlohová, Fraštacká, Kamenná, M.R.Štefánika, Bezručova, R. Dilonga, Františkánske nám., Komenského, Nábrežie A. Hlinku 1-23 nepárne, Nám. sv. Michala, Tolstého, Zábranie.)

Počet interpelácií v databáze: 0


Kontakt

 

Telefón: 033-7302 316, 0907 891 584
E-mail: miroslav.bobak@hlohovec.sk
Iné: Zábranie 204/68, 920 01 Hlohovec


Späť