Šiška, Juraj

 

Nezávislý

Volebný obvod: 2 (Fándlyho, Hurbanova, Jesenského, Pribinova, Palackého, Puškinova, Radlinského, Rozmarínova, Školská, Štúrova, Železničná, Bernolákova, Drevená, Družstevná, Jarmočná, Kalinčiakova, Krátka, Kukučínova, Mladý háj, Palárikova, Pri cintoríne, Rázusova, Šafárikova, Továrenská, Zajačky, Nitrianska, Tehelná.)

Počet interpelácií v databáze: 1


Kontakt

 

Telefón: 0902 306 163
E-mail: j.siska@post.sk
Iné: Bernolákova 29, 920 01 Hlohovec


Späť