28. 06. 2012

obyvatelia Bezručovej ulice požadujú vybudovanie spomaľovacích retardérov na tejto ulici. V poslednej dobe je tam zvýšený počet motoristov, ktorí neprimeranou rýchlosťou ohrozujú obyvateľov Bezručovej ulice. Odpoveď »


28. 06. 2012

na Zábraní oproti schodom, ktoré sú pri kláštore sa buduje nový priechod pre chodcov a opravuje sa aj časť chodníka, smerom do mesta. Za to obyvatelia ďakujú, ale aj prosia o opravu chodníka, ktorý pokračuje smerom do ulice vedľa múrika pod zeleným pásom. Táto časť chodníka má zvlnený a popraskaný povrch a starší ľudia sa tu na tomto nerovnom chodníku potkýnajú. Odpoveď »


28. 06. 2012

na ulici od Bezručovej smerom k štadiónu Slovan, vedľa plota vyrastá veľká burina, ktorá veľmi obmedzuje chodcov, ktorí prechádzajú cez chodník. Taká istá situácia je aj na chodníku vedľa plota na Fándlyho ulici. O tejto problematike už viackrát informoval, bolo by dobré, aby boli na to upozornení správcovia zelene. Odpoveď »


28. 06. 2012

ďalej chce upozorniť i na schody, ktoré sú oproti kláštora a vyúsťujú na ulicu Zábranie a schody, ktoré idú na chodník vedľa kláštornej záhrady. Odlupuje sa tu dlažba, prosí o opravu. Odpoveď »


16. 02. 2012

podporil interpeláciu Ing. Začka a zároveň dal v uvedenej veci do pozornosti i priechody na ul. Zábranie Odpoveď »
Späť