Libant, Ján, Mgr.

 

KDH

Volebný obvod: 2 (Fándlyho, Hurbanova, Jesenského, Pribinova, Palackého, Puškinova, Radlinského, Rozmarínova, Školská, Štúrova, Železničná, Bernolákova, Drevená, Družstevná, Jarmočná, Kalinčiakova, Krátka, Kukučínova, Mladý háj, Palárikova, Pri cintoríne, Rázusova, Šafárikova, Továrenská, Zajačky, Nitrianska, Tehelná.)

Počet interpelácií v databáze: 9


Kontakt

 

Telefón: 033-7331 091, 0905 273 979
E-mail: jan.libant@hlohovec.sk
Iné: Zábranie 9, 920 01 Hlohovec


Späť