09. 09. 2010

Kamenná ulica, vedľa kostola Sv. Ducha (špitálik). Stožiar verejného osvetlenia a samotné svietidlo je značne obrastené zeleňou presahujúcou z vedľajšieho pozemku, ktorý je za vysokým múrom. Obyvatelia žiadajú orezanie drevín tak, aby osvetlenie ulice bolo plno funkčné a tak sa zabezpečí dostatočné osvetlenie danej uličky Odpoveď »


09. 09. 2010

mladé rodiny s deťmi z ulíc Družstevná, Palárikova, Jarmočná, Rázusova, Kalinčiakova upozorňujú, že ich deti nemajú v tejto časti mesta žiadny priestor na hry a športové vyžitie. Situáciu sčasti nahradzoval parčík na Rázusovej ulici, ale ten bol v nedávnej dobe upravený, vysadená nová tráva. Ale kvôli novej tráve sa tam nemôžu hrať s loptou a pod. Dokonca ich riešili i príslušníci MsP. Tak sa tieto deti zdržujú na chodníkoch a  ...  Odpoveď »


09. 09. 2010

na ulici Fándlyho, vedľa plotu bývalej Ozety vyrastá veľká burina, ktorá veľmi obmedzuje chodcov, ktorí prechádzajú cez chodník. Taká istá situácia je aj na chodníku veľa plotu Kláštorskej záhrady na ulici Zábranie. O tejto problematike som informoval aj na poslednej mestskej rade Odpoveď »


09. 09. 2010

ďalej by som chcel upozorniť i na schody, ktoré sú oproti Kláštora a vyúsťujú na ulicu Zábranie. Odlupuje sa tu dlažba, prosím o opravu. Odpoveď »


29. 10. 2009

Oprava kanalizačných poklopov na Nitrianskej ul., hlavne vo vrchnej časti ulice, nebola urobená. Stále sú oproti vozovke podsadené. Táto nerovnosť, pri prejazde zvlášť veľkých vozidiel spôsobuje nepríjemné búchanie. Obyvatelia tohto sídliska žiadajú o opravu a vyrovanie poklopov s danou vozovkou. Odpoveď »Ďalšie interpelácie poslanca


Späť