28. 06. 2012

asfaltové ihrisko (nerovný povrch a bubliny) a detské ihriská na ulici Za poštou 16 (tlmočil podnety občana Hlohovca, ktorý upozornil na nerovný povrch asfaltového ihriska na Kpt. Nálepku, resp. Za poštou – ihrisko je prakticky nepoužiteľné na akúkoľvek športovú aktivitu. Uvítal by jeho opravu a vybudovanie jeho oplotenia. Obyvateľ Hlohovca tiež upozornil na chátrajúcu trávnatú plochu medzi gynekologickou ambulanciou a bytovým  ...  Odpoveď »


28. 06. 2012

výtlky na uliciach Koperníkova, Kpt. Nálepku, Sládkovičova, Balatónska. Odpoveď »


28. 06. 2012

nepokosená zeleň v m. č. Šulekovo. Odpoveď »


28. 06. 2012

výtlky na všetkých uliciach m. č. Šulekovo. Odpoveď »


28. 06. 2012

nepozametané ulice v m. č. Šulekovo (Osloboditeľov, Priemyselná, Pltnícka, Záhradnícka, Šulekova, atď.). Odpoveď »
Späť