23. 06. 2011

Na základe požiadavky občanov jeho volebného obvodu obracia sa s požiadavkou na riešenie nasledovného problému. Mesto vybudovalo na ulici Podzámska pekné detské ihrisko, ktoré je využívané a pravidelne navštevované prevažne matkami s malými deťmi, ktoré tam trávia voľný čas a pritom využívajú možnosť, že sú s deťmi na čerstvom vzduchu a majú aj dostatok zdravého pohybu. Často sa však stretávajú s tým, že mnohí nezodpovední rodičia  ...  Odpoveď »


23. 06. 2011

V ďalšom bode chce upozorniť na žiadosť obyvateľov bytového domu Zámok č. 5, ktorí požiadali Mestský úrad o zabezpečenie opravy chodníka pred ich bytovým domom, ktorý je v dezolátnom stave a je v majetku mesta. Kópiu žiadosti aj s fotografiami skutkového stavu prikladá v prílohe. O postupe riešenia uvedených požiadaviek prosí zaslať informáciu písomnou formou. Odpoveď »


28. 04. 2011

predložil požiadavku na základe požiadaviek občanov ul. Michalská 6 až 12, ktorí predniesli návrh riešenia problému nedostatku parkovacích miest na tejto ulici. Vzhľadom na rozrastajúci sa počet osobných automobilov, ktoré využívajú parkovanie na miestnej komunikácii a parkovacích plochách pred bytovým domom Michalská 8 – 11, navrhli aby sa parkovacie miesta pri chodníkoch a na parkovacích plochách vyznačili vodorovným dopravným  ...  Odpoveď »Späť