08. 09. 2011

už 3 roky občania ul. Závalie – horná cesta oproti bývalej kotolne dôrazne žiadajú osadenie ekopanelov pozdĺž polovice cesty tak, aby mohli parkovať svoje vozidlá ako-tak normálne a nie ako na poľnej blatistej ceste. Zodpovední mestskí úradníci by nemali hľadať výhovorky ako sa to nedá urobiť, ale vynaložiť maximálne úsilie, aby sa táto už smiešne stará a triviálna záležitosť vyriešila. Odpoveď »


08. 09. 2011

na sídlisku Závalie boli vybudované nové nájomné byty a patričné vybavenie parkovania, chodníkov tiež. Medzi predajňou potravín Coop-Jednota a touto novou investíciou je nevyhnutne potrebné, aby mesto vybudovalo chodník v dĺžke 25 m a šírke 1,5 m, aby mamičky s kočíkmi, vozíčkari ako i chodci nemuseli prechádzať tento úsek po ceste vyhýbajúc sa tak aj zaparkovaným autám. Odpoveď »


08. 09. 2011

blíži sa jeseň a za ňou zima a my sme ako mesto nijako nepokročili v riešení parkovacích miest na sídliskách mesta najmä ulíc Michalská, Podzámska, Závalie, ktoré sú najväčšou zaľudnenou aglomeráciou mesta na minimálnom priestore. Je to práve tá oblasť statickej dopravy, o ktorej sa tak pekne hovorí v prebiehajúcej besede na HcTV a ktorú treba nevyhnutne riešiť, nie kolosálnymi a drahými projektmi, ktorých máme plné zásuvky na  ...  Odpoveď »


28. 04. 2011

Mestská polícia – výborný program v HcTV o činnosti polície, ale je potrebné spomenúť i nevyriešené prípady, napr. bezdomovci pri Dome kultúry, málo účinný kamerový systém a pod. Sankcie za znečistenie verejných priestranstiev. Diskriminácia tisícov občanov pár cigánmi a bezdomovcami. Odpoveď »


28. 04. 2011

pochvala študentom a žiakom hlohovských škôl za vyčistenie okolia mesta v akcii Deň zeme. Výzva pre všetkých riaditeľov škôl o poskytnutie možnosti takúto akciu zrealizovať aspoň 2 x ročne. Oslovenie rodičov, že každá zmysluplná práca je i výchovou mladej generácie. Poukázal, že na tel. čísla uvedené vo výzve primátora mesta nebolo možné sa dovolať. Je potrebné vyriešiť odpadové koše na nábreží. Odpoveď »Ďalšie interpelácie poslanca


Späť