08. 09. 2011

chýbajúci poklop pri vchode do knižnice (od klubu AXA). Odpoveď »


08. 09. 2011

spevnenie plochy pod smetnými nádobami pri bytovom dome Závalie č. 3, dobudovanie ohradenia daného miesta (jedná sa o nádoby na separovaný zber). Tieto nádoby sú v súčasnosti postavené na trávniku. Zároveň premiestnenie kontajnerov z druhej strany cesty, ktoré bránia vo výhľade v križovatke na toto novovybudované miesto. Odpoveď »


08. 09. 2011

prečistenie dažďových kanalizačných vpustov. Predovšetkým na Vinohradskej ul. pri križovatke s ul. Kpt. Nálepku, na ul. Za poštou 17 (vjazd na Závalie – často na ňom stoja autá) a pred vchodmi na ul. Za poštou 14 – 16 (pri večierke), kde je aj prepadnutý chodník pri týchto vpustoch. Odpoveď »


08. 09. 2011

pani vedúca potravín Coop-Jednota na ulici Kpt. Nálepku požiadala o umiestnenie značky zákazu státia pred zadným vstupom do predajne, pretože zaparkované autá pred týmto vstupom bránia zásobovaniu. Stačila by značka s prídavnou tabuľou „v pracovné dni od 6.00 – 18.00 hod., mimo zásobovania.“ Odpoveď »


08. 09. 2011

obyvatelia sídliska na Nitrianskej ul. žiadajú o nakreslenie čiar na parkovisku pre bytovými domami. Správnym parkovaním by získali viac miest na parkovanie. Odpoveď »Späť