27. 10. 2011

požiadal pracovníkov MsÚ, aby zabezpečili čím skôr doplnenie chýbajúcich dopravných značiek, najmä zákazových, príkazových, resp. osadenie nových (križovatka pri železničnom priecestí – zákaz odbočenia vľavo – pri Lesanke. Vzniká tu veľa dopravných problémov – autá blokujú prejazd zo ul. M. R. Štefánika), Odpoveď »


27. 10. 2011

doplniť dopravné značenie v križovatke ul. Kamenohorská – Gagarinova – nad veľkoskladom firmy p. Čerňana, kde je plný plot – dochádza tu k dopravným problémom, hlavne keď sa zošerieva, Odpoveď »


27. 10. 2011

požiadal o doriešenie parkovania áut pri spoločnosti Faurecia, kde autá parkujú v zelenom páse popri komunikácii. Výsadba kríkov a zelene stála značné finančné prostriedky a bola by škoda, keby došlo k ich znehodnoteniu. Odpoveď »


17. 02. 2011

Na žiadosť pracovníkov ZŠ Kopernikova, CVČ Dúha ako aj niektorých rodičov, prednáša ich požiadavku. Ide o vyznačené pásy pred ZŠ zo strany na Kopernikovej ul. Občania bývajúci oproti škole nechali vyznačiť pásy na ceste. Nie je možné tu ani zastaviť, ani zaparkovať. Na voľné miesta si občania odstavia svoje autá a sledujú, kto odstaví auto na čiarach a volajú políciu. Nastávajú zbytočné nepríjemnosti a pracovníci školy, CVČ a  ...  Odpoveď »


17. 02. 2011

Druhou interpeláciou sú nešťastné zastávky autobusov na Hlohovej ul. Už to na tomto miesto bolo viackrát spomínané, naposledy vlani Ing. M. Začkom. Problém je v zaparkovaní autobusov na horných zastávkach Hlohovej ul. Vodiči nechajú autobusy zaparkované, odídu a doprava sa prehusťuje, lebo nákladné autá sa vedľa seba nezmestia. Poprosil, aby pracovník MsÚ a poprípade členovia dopravnej komisie rokovali s pracovníkmi SAD-ky o parkovaní  ...  Odpoveď »Späť