28. 06. 2012

požiadal vedenie mesta o preverenie možnosti a následnú realizáciu jednoznačného rozlíšenia označenia vchodov na bytových jednotkách na ul. Svätopeterská 13 (jedná sa o tzv. sociálne byty a nájomné byty). Táto požiadavka vyplynula z nedávnej udalosti, keď v spomínanom objekte zasahovala rýchla zdravotná pomoc a čas zásahu sa predlžoval neúspešnými pokusmi o identifikáciu nejednoznačne určenej adresy, čo malo za následok podávanie  ...  Odpoveď »


16. 02. 2012

vo svojej interpelácii požiadal v mene občanov používajúcich priechody pre chodcov na ulici Hviezdoslavovej a Dukelskej o možnosť ich svetelného zvýraznenia, pretože sa nachádzajú na veľmi frekventovanej komunikácii a nie všetci (veľká väčšina) vodiči tieto priechody nerešpektujú, alebo ich pre ich neštandardné umiestnenie prehliadajú. Odpoveď »


23. 06. 2011

Vo svojej interpelácii chce upozorniť na dopravnú situáciu pred železničným priecestím, ktorá vzniká v čase prejazdu vlakov v smere zo Zábrania na Novú štvrť. Množstvo vodičov sa chaoticky snaží získať čo najlepšiu pozíciu pred otvorením železničných závor a vytvárajú tak nebezpečné situácie charakteru „kto z koho.“ Keďže realizácia rekonštrukcie tejto križovatky, tak ako bola v minulosti predložená, sa pravdepodobne v blízkej  ...  Odpoveď »Späť