28. 06. 2012

v prvej časti interpelácie tlmočila žiadosť invalidných občanov a mamičiek s kočíkmi, ktorí prichádzajú do Hlohovca chodníkom po moste, že v časti, kde chodník končí, je odskok, ktorý im robí problém. Bolo by vhodné túto bariéru odstrániť. Odpoveď »


28. 06. 2012

v interpeláciách vo februári požiadala o zaradenie výmeny autobusovej čakárne na Šulekovej ul. pri prehodnocovaní rozpočtu. Pretože sa tak nestalo, opätovne požiadala už teraz zaradiť túto požiadavku do prípravy rozpočtu na rok 2013. Odpoveď »


28. 06. 2012

v odpovediach na interpelácie chýba dátum – termín, kedy bude požiadavka, ktorú predkladá za občanov, vyriešená. Je koniec júna a tie isté interpelácie, ktoré predniesla vo februári, by mohla dnes zopakovať. Odpoveď »


28. 06. 2012

na Priemyselnej ulici je hlboká rozkopávka cez komunikáciu, ktorá plní funkciu spomaľovača, čo je ale v tejto časti nežiadúce. Požiadala o kontrolu vydávateľa rozkopávacieho povolenia. Odpoveď »


28. 06. 2012

poďakovala MsP za spoluprácu, ktorá je príkladná. Odpoveď »
Späť