Vyhľadávanie: Staveko
 

27. 10. 2011

Tlmočila stanovisko občanov m. č. Šulekovo. Termín ukončenia etapy kanalizácie bol 31. júl 2011. Tento termín nebol dodržaný. Občania sú šokovaní zo spôsobu realizácie záverečných prác. Počas budovania kanalizácie boli jednotlivé cestné komunikácie celkom zničené pod ťarchou ťažkých stavebných áut. Firma STAVEKO s. r. o., ktorá tento projekt realizuje, sa v zmluvných podmienkach zaviazala, že uvedie komunikácie do pôvodného stavu.  ...  Odpoveď »


29. 04. 2010

Zmluvné vzťahy mesta a dodávateľských subjektov. Budem ďalej čerpať z Vašej odpovede k problematike odstránenie závad na diele ,ktoré vyplývajú zo zmluvných podmienok. Firma Staveko odovzdá dielo ktoré je v záruke , na diele sa vyskytnú závady, mesto napíše reklamáciu a firma Staveko reklamáciu najskôr akceptuje – pretože začala odstraňovať závady, čím priznala zodpovednosť za vzniknutý stav a a potom odmietne ďalej plniť reklamačné  ...  Odpoveď »


29. 04. 2010

Dopravná infraštruktúra v Šulekove. S veľkým záujmom som očakával odpoveď na moju interpeláciu týkajúcu sa dodržiavania zmluvných podmienok medzi mestom Hlohovec a firmou Staveko , ktorá realizovala a ešte aj bude realizovať výstavbu kanalizácie v Šulekove. Musím konštatovať : na to ako dlho Vám uvedenú problematiku neustále predkladám, tak tým sú Vaše odpovede vágnejšie, všeobecné a nič neriešiace. Svoju povinnosť odpovedať poslancovi  ...  Odpoveď »


09. 12. 2009

Dodržiavanie zmluvných podmienok. Občania sa ma stále pýtajú, ako a kedy budú opravené cesty kde sa po realizácii stavby kanalizácie spätná úprava poprepadávala. Odpovedám im rovnako ako ste mi odpovedali Vy pán primátor: firma Staveko odmieta opraviť stavbu, ktorú realizovala lebo...a mesto Hlohovec finančné prostriedky navyše nemá. Takže poprepadávaná spätná úprava a jej riešenie je v nedohľadne. Zaujal ma ale článok XIV. Zodpovednosť  ...  Odpoveď »


10. 09. 2009

Opakované interpelácie: Interpelácie MsZ 23.04.2009 Povrchová úprava miestnych komunikácií po vybudovaní kanalizácie v Šulekove. V roku 2008 mali byť firmou Staveko odstránené nedostatky, avšak pre poveternostné podmienky sa odložili práce na rok 2009. V odpovedi prosím uveďte termín do kedy budú nedostatky odstránené. Odpoveď »
Späť