28. 06. 2012

na Radlinského ulici pred domom č. 1 sa pri plynovej prípojke začala prepadávať cesta, žiaľ, nie je to prvý prípad. Odpoveď »


28. 06. 2012

Pošta Hlohovec na ul. SNP – klienti, ktorí v poslednom horúcom období využívali poštové služby na prízemí, mali nie veľmi príjemné pocity. V dusnom prostredí sa necítia dobre zákazníci, ani pracovníci pošty. Bude potrebné upozorniť zodpovedných pracovníkov Slovenskej pošty na tento problém. Odpoveď »


28. 06. 2012

upozornil na chodník vedľa oplotenia Zentivy (od kruhovej križovatky na Nitrianskej ulici po elektro-rozvodňu na Zajačkoch) je poškodený, zarastený. Bolo by potrebné ho upraviť, pretože ho používajú obyvatelia bytovky pri elektro-rozvodni. Odpoveď »


28. 06. 2012

podobne aj na ul. SNP 21, pred „D“ vchodom sa začal prepadávať chodník, pod ktorým je jama. Odpoveď »


28. 06. 2012

výtlky na uliciach Koperníkova, Kpt. Nálepku, Sládkovičova, Balatónska. Odpoveď »Ďalšie interpelácie poslancov MsZ zo dňa 28. 06. 2012


Späť