4 komentáre

Pestún, Oliver, MVDr.

11. 12. 2008

Firma Staveko a reklamácie - 03. 07. 2007 mi bolo odpovedané na moju interpeláciu: poprepadávaná cesta nad kanalizáciou sa bude reklamovať a firma Staveko bude priebežne závady odstraňovať. Uplynulo 16 mesiacov a firma Staveko závady neodstránila, preto žiadam, aby v odpovedi bolo uvedené kto od 03. 07. 2007 vybavoval reklamácie, dátum odoslania písomnej reklamácie, odpoveď na reklamáciu a termín odstránenia závad. Odpoveď je dvojstranová a nebudem ju celú čítať, len niektoré sporné body: Firma Staveko realizovala spätnú úpravu po výkope podľa projektovej dokumentácie, zhutňovala a aj napriek tomu zemina stále sadá, teraz neviem, kde sa stala chyba –projektová dokumentácia alebo zhutňovanie. To bol pokus číslo jedna. Potom sa rozhodli nechať sadať zeminu jeden rok – dobre si pamätáme koľko starostí to narobilo občanom, aj napriek tomuto pokusu číslo dva zemina stále sadá a dočítal som sa, že si za to môžu občania, lebo robia výkopy vedľa cesty. Pokus číslo tri: asi sa bude musieť opraviť projektová dokumentácia. Ďalej citujem: Zhotoviteľ opakovane klesajúce spätné úpravy postupne opravuje, zhotoviteľ už odmieta stále opravovať klesajúci terén a odporúča postupovať v oprave celej šírky komunikácie. Koniec citácie. Zvláštne, za 16 mesiacov neurobili vôbec nič a zdôrazňujem opakovane opravujú – asi v inom meste, v Šulekove určite nie. Ďalej perlička: reklamácie sa uskutočňovali ústne – pri niekoľko miliónovej zákazke??!! – čiže neuskutočňovali. Týždeň po októbrovom zastupiteľstve začala firma Staveko opravovať prepadnuté úseky formou: na asfalt naliali nový asfalt a uvalcovali ho – firma A je to by to dokázala lepšie. Po takejto zle vykonanej práci chce mesto aj naďalej, aby firma Staveko realizovala výstavbu kanalizácie? V odpovedi na opätovnú interpeláciu žiadam tieto informácie: meno zodpovedného pracovníka MsÚ, ktorý takto postupoval a aké opatrenia budú realizované na zabránenie ďalšieho nerozvážneho nakladania s majetkom mesta.


Oddelenie VaŽP MsÚ Hlohovec

Odpo
veď

Za vedenie realizácie stavby Kanalizácia Šulekovo II etapa je zodpovedný ved. odd. VaŽP Ing. Ján Husár. Aby sa v budúcnosti predchádzalo sadaniu spätných úprav po realizácií ďalších trás verejnej kanalizácie, ako zásyp výkopov sa nebude používať vykopaná zemina, tak ako to navrhuje projekt stavby, ale zásyp so štrkodrvy.


Späť

Diskusia k interpelácii a odpovedi kompetentných


re

1

niekto musi mat firmu staveko strasne rad :)

[16. 02. 2009] mor

Áno

2

Áno má.A nečuduj sa prečo.Minule som bol autom v Šulekove,a to čo tam po nich zostalo je jednoducho trestu hodné.Tak odfláknuté cesty nenájdeš.Bolo by zaujímave urobiť audit prác a porovnať s cenou, čo nás to všetkých stálo.

[21. 02. 2009] Yosarian

STAVEKO=problémy

3

Kdekoľvek, kde robila niečo firma STAVEKO, všade sú po nich iba neriešiteľné problémy, alebo riešiteľné za neskutočné peniaze. Ako je vôbec možné, že ešte stále sa nájdu investori, čo im dajú niečo zrealizovať? To naozaj stačí dať starostom nejakú "smiešnu" pozornosť a hneď sa môžu robiť škody za milióny??? U nás sa neprepadávajú iba cesty, ale prepadáva sa aj samotná kanalizácia, ktorá potom nechce odtekať. Pravidelne to chodia preplachovať z družstva fekálom (niekedy aj 2x za mesiac) a vždy je riziko, že keď to niekto spraví hupom, tak sa niekomu môže ocitnúť žumpa v dome. O dve dediny ďalej robili rozvod vody a majú tam také úniky, že to už musia nejako riešiť, ale nikto nevie ako. Najjednoduchšie by bolo spraviť rozvody nové, ale nikto im už nedá peniaze, keďže to nedávno dorobili... takže zrejme sa teraz budú všetci niekoľko desaťročí skladať na úniky. Navyše niektoré úseky ciest majú nové koberce, ktoré by sa museli znovu narušiť... ale vlastne oni sa už narúšajú aj samé, ako to postupne klesá. Firma STAVEKO už narobila také obrovské škody, že by mala prísť o všetky povolenia a aj živnosť a jej predstavitelia by mali byť tresne stíhaní, exekuovaní a zo získaných penazí by sa mali opraviť aspoň tie najkritickejšie havarijné úseky.

[03. 07. 2009] občan

uVcdshExZ

4

nepatředmbohužel do volebnedho obvdou Dr. Lišky, musedm ale konstatovat, že z toho, co jsem o něm četla, slyšela, a take9 z osobnedho setke1ned při jedne9 slavnostned předležitosti odhalove1ned pamětned desky obětem zla, jedne1 se o člověka s vysokfdm more1lnedm kreditem. Přeji mnoho štěsted!!!

[15. 03. 2014] Omar

Pridať komentár

Nový

Príspevky vyjadrujú názory svojich autorov. Príspevky nie sú redigované či moderované. Správca serveru alebo stránky nemôže ovplyvniť ich obsah, vyhradzuje si však právo príspevky odstraňovať. Nesúvisiace, reklamné, vulgárne či urážajúce príspevky budú vymazané.
Meno prispievateľa:
Email (nepovinné):
Titulok:
Príspevok: