0 komentárov

Hviezdarek, Jozef, Ing.

28. 06. 2012

ako je to v Hlohovci s bicyklovaním po chodníkoch. Neplatí rovnaká vyhláška o doprave ako v iných mestách? Keď vyjdete z Mestského úradu zrazí Vás na chodníku bicykel, obídete Mliečny bar znovu Vás zrazí bicykel a o kúsok ďalej narazí bicykel do kočíka, ktorý tlačí mamička s dieťaťom.


MsP Hlohovec

Odpo
veď

Vážený pán poslanec, na základe Vašej interpelácie prednesenej na zasadaní Mestského zastupiteľstva Hlohovec dňa 28. 6. 2012 Vám dávame nasledovnú odpoveď: Mestská polícia vykonáva pravidelne počas víkendov pešie kontroly na ul. Starý rínok a v okolí Domu kultúry. V uvedenej lokalite sme riešili jednu bitku, ktorá bola riešená ako budenie verejného pohoršenia blokovou pokutou. Na ulici Pribinova mestská polícia tento rok v nočných hodinách nezaznamenala ani jeden priestupok proti majetku, ktorý by oznámili občania z uvedenej ulice buď osobne, alebo telefonicky. Na základe Vašej interpelácie sú pešie hliadky MsP inštruované tak, aby pri kontrole ul. Starý rínok a okolia Domu kultúry vykonali aj kontrolu ul. Pribinova so zameraním na poškodzovaniu majetku a vandalizmus. Mestská polícia zo zákona nie je oprávnená riešiť cyklistov, ktorí jazdia po chodníku. V prípade, že zistíme takéto konanie, budeme cyklistov upozorňovať. Po dohode s OO PZ Hlohovec, ak sa takéto konania budú opakovať, budú im cyklisti jazdiaci po chodníku postúpení na doriešenie.


Späť

Diskusia k interpelácii a odpovedi kompetentných


Pridať komentár

Nový

Príspevky vyjadrujú názory svojich autorov. Príspevky nie sú redigované či moderované. Správca serveru alebo stránky nemôže ovplyvniť ich obsah, vyhradzuje si však právo príspevky odstraňovať. Nesúvisiace, reklamné, vulgárne či urážajúce príspevky budú vymazané.
Meno prispievateľa:
Email (nepovinné):
Titulok:
Príspevok: