2 komentáre

Rybnikárová, Silvia

28. 06. 2012

v interpeláciách vo februári požiadala o zaradenie výmeny autobusovej čakárne na Šulekovej ul. pri prehodnocovaní rozpočtu. Pretože sa tak nestalo, opätovne požiadala už teraz zaradiť túto požiadavku do prípravy rozpočtu na rok 2013.


Oddelenie HČ MsÚ Hlohovec

Odpo
veď

Požiadavka na výmenu jestvujúcej autobusovej čakárne na Šulekovej ul. v Hlohovci, m.č. Šulekovo bude predložená ako návrh do rozpočtu mesta na rok 2013.


Späť

Diskusia k interpelácii a odpovedi kompetentných


iEMzCsxThu

1

Kim I'm SO glad you started that post with "Mark is not dead" otwhseire I would have been too scared to read on. Stuff can be replaced but your Mark? Never.

[03. 02. 2013] Trev

iEMzCsxThu

2

Kim I'm SO glad you started that post with "Mark is not dead" otwhseire I would have been too scared to read on. Stuff can be replaced but your Mark? Never.

[03. 02. 2013] Trev

Pridať komentár

Nový

Príspevky vyjadrujú názory svojich autorov. Príspevky nie sú redigované či moderované. Správca serveru alebo stránky nemôže ovplyvniť ich obsah, vyhradzuje si však právo príspevky odstraňovať. Nesúvisiace, reklamné, vulgárne či urážajúce príspevky budú vymazané.
Meno prispievateľa:
Email (nepovinné):
Titulok:
Príspevok: