0 komentárov

Bedeč, Ján

28. 06. 2012

upozornil na chodník vedľa oplotenia Zentivy (od kruhovej križovatky na Nitrianskej ulici po elektro-rozvodňu na Zajačkoch) je poškodený, zarastený. Bolo by potrebné ho upraviť, pretože ho používajú obyvatelia bytovky pri elektro-rozvodni.


Oddelenie HČ MsÚ Hlohovec

Odpo
veď

O odstránenie buriny, resp. o aplikáciu postreku proti burine na chodníku na Nitrianskej ul. (od okružnej križovatky po elektro rozvodňu na Zajačkoch) požiadam prostredníctom odd. hospodárskej činnosti MsÚ Hlohovec spoločnosť Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30 Hlohovec.


Späť

Diskusia k interpelácii a odpovedi kompetentných


Pridať komentár

Nový

Príspevky vyjadrujú názory svojich autorov. Príspevky nie sú redigované či moderované. Správca serveru alebo stránky nemôže ovplyvniť ich obsah, vyhradzuje si však právo príspevky odstraňovať. Nesúvisiace, reklamné, vulgárne či urážajúce príspevky budú vymazané.
Meno prispievateľa:
Email (nepovinné):
Titulok:
Príspevok: