Právne informácie

Portál www.hlohovecko.sk požíva ochranu v zmysle Autorského zákona a ostatných príslušných právnych predpisov.

Všetky materiály publikované na internetovej stránke www.hlohovecko.sk sú chránené autorským zákonom. Produkty a služby, ktoré sú na internetovej stránke www.hlohovecko.sk uvedené, informácie o nich a ich vyzobrazenie môžu byť chránené daľšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

Akákoľvek časť internetovej stránky www.hlohovecko.sk (zvlášť články, obrázky a vyobrazenia) nesmie byť skopírovaná elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa autorských práv.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť voči inej strane za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných internetových stránok, vrátane (ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďalších škôd.

Diskusie a príspevky

Publikovaním príspevkov v diskusiách a fotografií na portáli www.hlohovecko.sk dávate prevádzkovateľovi tohto servera súhlas so zverejnením týchto príspevkov alebo ich častí na internetovej stránke www.hlohovecko.sk a súhlas s ich šírením prostredníctvom elektronických komunikačných sietí (najmä prostredníctvom internetu). Za vaše príspevky zverejnené na www.hlohovecko.sk nemáte nárok na žiadnu autorskú ani licenčnú odmenu. Ďalšie informácie o podmienkach diskusií na stránkach www.hlohovecko.sk nájdete TU.

Prevádzkovateľ umožňuje návštevníkom komunikovať prostredníctvom tohto servera, nepreberá však zodpovednosť za obsah pridaný používateľmi.

Google AdSense

Táto webová stránka  zobrazuje reklamy Google AdSense poskytované spoločnosťami tretej strany. Tieto spoločnosti môžu používať údaje (nikdy však meno, adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo) o vašich návštevách týchto alebo iných webových stránok k poskytovaniu reklám na tovar a služby, ktoré vás zaujímajú.

Spoločnosť Google (ako dodávateľ) používa na zobrazovanie reklám súbory cookie. Vďaka súboru cookie DART môže spoločnosť Google zobrazovať reklamy užívateľom na základe ich návštev na webových stránkach nachádzajúcich sa na internete.

Súbor cookie DART spoločnosti DoubleClick používa služba Google v reklamách zobrazovaných na webových stránkach účastníkov zobrazujúcich reklamy AdSense pre obsah. Keď užívateľ navštívi webovú stránku účastníka služby AdSense a zobrazí reklamu alebo na ňu klikne, môže byť do prehliadača tohto koncového užívateľa zaslaný súbor cookie. Údaje nazhromaždené z týchto súborov cookie umožňujú účastníkom služby AdSense lepšie poskytovať a spravovať reklamy na svojich stránkach aj v rámci celého internetu.

Ak nechcete, aby o vás boli zhromažďované tieto dáta, môžete vo svojom prehliadači zakázať prijímanie súborov cookie alebo vypnúť JavaScript.

Vylúčenie záruky

Prevádzkovateľ neustále aktualizuje informácie na stránke www.hlohovecko.sk. Napriek všetkej snahe sa informácie mohli v čase od zverejnenia zmeniť. Nemožno preto prevziať záruku za aktualitu, správnosť a úplnosť informácií daných k dispozícii. Okrem toho je taktiež vylúčené ručenie za vecné a právne chyby informácií na internetovej stránke www.hlohovecko.sk - najmä za ich správnosť, bezchybnosť a správnosť ochranných a autorských práva tretích osôb.