26. 04. 2012

obyvatelia Hlohovca – časti obvodu 5 žiadajú úpravu plochy „nevydareného parkoviska“ v lokalite pred supermarketom a reštauráciou Terasa. Možné riešenie by mohlo spočívať v odstránení alebo zmenšení tzv. zelenej plochy a posunutím parkovacej plochy práve na novovzniknuté parkovacie miesta. Takýmto spôsobom by sa chodník odbremenil od zaparkovaných áut a bol by plne k dispozícii svojmu pôvodnému účelu – pre chodcov, ktorí by tým  ...  Odpoveď »


26. 04. 2012

v predchádzajúcom období opakovane interpelovala žiadosť občanov o vyčistenie územia tzv. „piovarského jarku“ lokality Pánske nivy od nánosov a materiálov divokej skládky, z dôvodu tak prevencie škôd prípadných prívalových dažďov, ako aj ohrozenia celkového hygienického štandardu spomenutej obytnej zóny, hlavne detí. Bolo jej povedané, že „piovarský jarok“ nepatrí do kompetencie MsÚ Hlohovec a písomne odpovedané, že vyčistenie  ...  Odpoveď »


23. 06. 2011

V predchádzajúcom období interpelovala tak žiadosť občanov o vyčistenie zberného kanála deliaceho štvrť Pánske Nivy a ulice Rovná, ako aj žiadosť o riešenie lokality tzv. „piovarského jarku,“ keďže boli svedkami výrazných škôd prívalovými dažďami v rôznych lokalitách nášho mesta a čistota týchto spomenutých častí mala súžiť prevencii takýchto škôd. Bolo jej povedané, že „piovarský jarok“ nepatrí do kompetencie MsÚ Hlohovec. Dnešný  ...  Odpoveď »


23. 06. 2011

Občania obytnej štvrte Pánske Nivy žiadajú o možnosť označenia tejto lokality za obytnú zónu a) nebudú do štvrte omylom vchádzať ťažké nákladné vozidlá b) všetky autá musia dodržiavať obmedzenú rýchlosť 20 km/h. Toto označenie by riešilo hlavne nebezpečenstvá úrazov detí motorovými vozidlami. Občania plánujú spísať petíciu, ale dúfa, že jej interpelácia bude dostatočným podnetom na riešenie situácie. Súčasťou interpelácie  ...  Odpoveď »


28. 04. 2011

obyvatelia Hlohovca opakovane upozorňujú na stúpajúci počet voľne pobehujúcich psov (aj veľkých plemien) hlavne v nových obytných častiach mesta. Tieto psy napádajú menšie plemená psov a môžu byť hrozbou pre ľudí, hlavne malé deti. Sú mestá na Slovensku, ktoré chránia zdravie občanov nariadením o nutnosti viazania psov na vôdzku aj s ochranným košom na papuli pri väčších plemenách s možnosťou finančného pokutovania majiteľov psov  ...  Odpoveď »
Späť