24. 06. 2010

V minulom roku žiadal o zaradenie pozemkov vo vlastníctve mesta Hlohovec v m. č. Nová štvrť do pasportu zelene a následnú starostlivosť mesta o tieto plochy. Na základe vyrozumenia interpelácie som dostal odpoveď, že sa tak udeje v roku 2010. Do dnešného dňa sa tak nestalo. Priestor naďalej zarastá a je príležitosťou pre divoké skládky priamo v meste Odpoveď »


24. 06. 2010

Ďakujem za zrealizovanie dopravného značenia na križovatke, ktorú interpeloval v uplynulom roku. Odpoveď »


25. 06. 2009

Vo februári som v bode „Rôzne“ upozornil na problém priebehu cesty (t. č. poľnej), ktorej skutočný profil je menší ako na podkl. KN. Do budúcnosti je potrebné zachovať min. profil pre vedenie riadnej miestnej komunikácie /vhodné by bolo vypracovať aj urb. štúdiu/. Do dnešného dňa sa neudialo nič, pozemky sú oplotené ako pred 4 mesiacmi. Vyzývam týmto k urýchlenému rokovaniu s investormi, SPF, aby sa doriešili problémy s trasovaním  ...  Odpoveď »


25. 06. 2009

V priestore pri prechode medzi Ul. Hlohová a M. R. Štefánika pred cca 3-mi rokmi sa vybudoval objekt zdravotníckeho zariadenia. V časti pri objekte bola rozobratá časť spevnených plôch, ktoré slúžili ako zariadenie staveniska. Do dnešného dňa je priestor neupravený. Žiadam, aby bol uvedený priestor daný do poriadku. Odpoveď »


25. 06. 2009

Žiadam, aby bola odstránená divoká skládka min. z okolia cesty na konci Ul. ČSA a priestor bol zaradený do pasportu zelených plôch. Pozemok je mesta Hlohovec a je potrebné, aby aspoň pás pri ceste bol udržiavaný. Odpoveď »
Späť