16. 02. 2012

K dnešnej interpelácii ho viedol morálny aspekt a hnev občanov. Pýta sa, kam toto mesto smeruje, akú má koncepciu a kam až chce zájsť v rozhodovaní? Na jednej strane dochádza k zvyšovaniu poplatkov za odpad a zvyšovaniu daní bez možných kompromisov, pri daniach sám navrhoval kompromis, avšak nebol schválený. Odôvodnenie bolo zo strany pána primátora nedostatok finančných prostriedkov na strane príjmovej a potrebu prispôsobiť sa  ...  Odpoveď »


16. 02. 2012

Rád by ešte upozornil kompetentného pracovníka MsÚ, ktorý mal na zodpovednosti vybaviť niekoľkoročnú požiadavku odstrániť kontajner spod šulekovského mosta, už nemusí na tom pracovať, v týchto dňoch jazero zamrzlo a niekto uvedený kontajner rozbil. Ten kontajner bol a je majetkom mesta a úradník svojou nečinnosťou je spoluzodpovedný za poškodenie. Odpoveď »


28. 04. 2011

občania ho upozornili na zvýšenú trestnú činnosti v m. č. Šulekovo. Požiadal preto o prehodnotenie možnosti zvýšenia bezpečnosti v tejto mestskej časti v súčinnosti s MsP a PZ SR. Odpoveď »



Späť